Skip to main content

Rejsebestemmelser

Bestilling og betaling:

Bestilling kan ske via online booking på www.klingenberg-rejser.dk, pr. telefon eller  e-mail: info@klingenberg-rejser.dk

Bestilling senere end 10 dage før afrejse skal foretages via kontakt til kontoret.

Depositum kr. 800,- pr. pers. betales senest 10 hverdage efter bestilling.

Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden at have gennemlæst disse rejsebestemmelser.

Tilmeldingen er ikke bindende fra vores side før depositum er modtaget.

Restbetaling betales uopfordret og må være os i hænde senest 30 dage før afrejse.

Ved bestilling mindre end 35 dage før afrejse er hele rejsens pris forfalden til betaling.

Tillæg og rabatter:

Tillæg for eneværelse vil fremgå under hvert rejsemål.

Halvt dobbeltværelse sælges kun i det omfang gæsten selv finder en at dele værelse med.

Ønskes ekstra sædeplads i bussen, afregnes kr. 250,- pr. rejsedag.

Ændring af rejsemål/afrejsedato:

Indtil 56 dage (8 uger) før afrejse - gebyr kr. 200,- pr. person.

Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.

Se under punktet: Kundens afbestilling af rejsen.

Øvrige ændringer:

Af praktiske grunde kan ændring af påstigningssted ikke modtages senere end 8 hverdage før afrejse.

Ændring af påstigningssted, navneændringer samt øvrige småændringer pålægges et gebyr på kr. 50,-.

Der tilsendes et ændringsbevis.

Kundens afbestilling af rejsen:

Ved afbestilling indtil 30 dage før afrejse er depositum tabt.

Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.

Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Afbestillingen er først gyldig, når du har modtaget en mundtlig eller skriftlig bekræftelse herpå.

Afbestillingsforsikring/ Rejseforsikring:

Husk at tjekke om du er dækket af din private forsikring. Vi tilråder alle gæster, at være dækket af såvel afbestillings- som rejseforsikring.

Bagageansvar:

Deltageren er selv ansvarlig for, at bagage kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Eventuel medicin bør opbevares i håndbagagen.

Evt. erstatningskrav vedr. stjålet, forsvundet eller beskadiget bagage må rettes til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab.

Hoteller:

Indkvartering på andet hotel end opgivet kan i særlige tilfælde forekomme.

Pas/Visa:

Medbring altid gyldigt pas ved rejser i/ophold i udlandet.

Passet bedes opbevaret i håndbagagen.

For danske statsborgere kræves der ikke visum til de rejselande, dette program omhandler.

Udenlandske statsborgere skal selv søge oplysning om visumregler hos det/de pågældende landes ambassader, som rejsen omhandler, også de lande der køres igennem.

Er indrejsepapirerne ikke i orden, kan man ikke forvente tilladelse til indrejse.

Rejsedeltagerens ansvar:

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte mødested eller ikke har gyldigt pas, kan ikke påregne nogen form for godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtet til at re­spektere ordensbestemmelserne, som er gyldige for transportmidler, hoteller etc. samt optræde således, at medrejsende ikke generes.

Tilsidesættes disse regler, forbeholder Klingenberg sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen. Deltageren må da selv bekoste hjemrejsen og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.

Vi forventer at du er 100 % selvhjulpen. Har du behov for personlig assistance på rejsen, forventer vi, at du har en hjælper med.

Busstandard:

Alle vore rejser køres i moderne langtursbusser med toilet, aircondition, hvilesæder og fodstøtter (fodstøtter undtaget er pl. 1-4 og 25-26) Desuden er busserne udstyret med køleskab og kaffemaskine, så det er muligt at købe forfriskninger undervejs.

Ændringer i køreplanen:

Klingenberg forbeholder sig ret til at ændre på tiderne i køreplanen, af hensyn til den samlede planlægning for den enkelte rejse.

Ændringer af opsamlingstider meddeles telefonisk senest 2 dage før afrejse.

Rejsens indhold:

Forløbet af dagene og rækkefølgen af udflugter kan variere fra afgang til afgang.

Særligt ved Krydstogter:

På krydstogter er det skibets kaptajn og de lokale myndigheder der bestemmer vilkårene for afviklingen af rejsen.

Dette kan betyde ændringer vi ikke har indflydelse på. Rejserne er afhængige af vejret og vandstanden der i nogle tilfælde kan føre til ændrede rejseruter. Vi tager derfor det særlige forbehold, at angivne tidsplaner, udflugter mm.. kan blive ændret med kort varsel. Sejlads på floderne og overnatning på skibet kan i disse tilfælde helt eller delvist erstattes med hhv. buskørsel, samt overnatning på hotel. Sådanne ændringer kan derfor ikke anses som fejl eller mangler, og Klingenberg Busrejser kan derfor ikke drages til ansvar herfor.

Udflugter/ophold:

Alle Klingenbergs udflugter og ophold er inkluderet i prisen. Dog altid eksklusiv entréer, med mindre andet er anført.

Forsinkelser:

Forsinkelser, der skyldes bus- og chaufførforhold, er uden udgifter for kunden.

Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser p.g.a. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold el.lign. og der kan ikke kræves erstatning.

Klingenbergs aflysning af rejsen:

Klingenberg har ret til at aflyse af følgende årsager:

1) Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o. lign.

2) Såfremt Klingenberg ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, svarende til 25 personer pr. rejse. I dette tilfælde er Klingenberg forpligtet til at underrette rejsedeltageren senest 14 dage før afrejse.

Aflyses en rejse i henhold til punkt 1 og 2, udbetales det indbetalte beløb uden fradrag og derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.

Ved aflysning eller ændring af forestilling eller af navngiven solist refunderer Klingenberg Busrejser det samme beløb, som den pågældende billetudbyder refunderer.

Reklamationer:

Eventuelle reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen, skal fremsættes straks på stedet til rejselederen, så eventuelle fejl eller mangler kan blive rettet.

Samtykke:

Ved bestilling af rejse hos Klingenberg Busrejser, gives der santykke til , at Klingenberg Busrejser må opbevare gæsternes personlige oplysninger, samt ved behov kontakte gæsten mundtligt og skriftligt. Oplysningerne videregives aldrig til uvedkommende tredjepart og samtykke kan til hver en tid trækkes tilbage ved henvendelse til Klingenberg Busrejser.

 

Teknisk arrangør:

Alle rejser i dette program, er arrangeret af:

 

Klingenberg Busrejser

Fulbyvej 4T - 4180 Sorø

telefon 58 52 32 00

info@klingenberg-rejser.dk

www.klingenberg-rejser.dk

 

Der tages forbehold for trykfejl og fejl i rejsens pris.

 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2075

Søg rejse

rejsekalender

6/11Kandiskoncert og MortensaftenFra 2.995,-
7/11Ølfest i SchwalenbergFra 2.995,-
22/11Julemarked ÆrøFra 1.495,-
23/11Julemarked ÆrøFra 1.495,-
28/11Julemarked BerlinFra 3.095,-