Skip to main content

Rejsebestemmelser

Bestilling og betaling:

Bestilling kan ske via online booking på www. klingenberg-rejser.dk, pr. telefon eller e-mail: info@klingenberg-rejser.dk

Bestilling senere end 7 dage før afrejse skal foretages via kontakt til kontoret.

Depositum kr. 800,- pr. pers. betales senest 10 hverdage efter bestilling.

Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden at have gennemlæst disse rejsebestemmelser.

Ønskes forsikringer, indbetales præmien samtidig med betaling af depositum.

Tilmeldingen er ikke bindende fra vores side før depositum er modtaget.

Restbetaling betales uopfordret og må være os i hænde senest 30 dage før afrejse.

Ved bestilling mindre end 35 dage før afrejse er hele rejsens pris forfalden til betaling.

Tillæg og rabatter:

Tillæg for eneværelse vil fremgå under hvert rejsemål.

Halvt dobbeltværelse sælges kun i det omfang gæsten selv finder en at dele værelse med.

Ønskes ekstra sædeplads i bussen, afregnes kr. 250,- pr. rejsedag.

Ændring af rejsemål/ afrejsedato:

Indtil 56 dage (8 uger) før afrejse - gebyr kr. 200,- pr. person.

Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.

Se under punktet: Kundens afbestilling af rejsen.

Øvrige ændringer:

Af praktiske grunde kan ændring af påstigningssted ikke modtages senere end 5 hverdage før afrejse.

Ændring af påstigningssted, navneændringer samt øvrige småændringer pålægges et gebyr på kr. 50,-.

Der tilsendes et ændringsbevis.

Kundens afbestilling af rejsen:

Ved afbestilling indtil 30 dage før afrejse er depositum tabt.

Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.

Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Afbestillingen er først gyldig, når du har modtaget en mundtlig eller skriftlig bekræftelse herpå.

Afbestillingsforsikring:

Det tilrådes at tegne afbestillingsforsikring, som koster 6 % af rejsens pris + 1,1 % i statsafgift og dækker i tilfælde af akut sygdom hos rejsedeltageren selv, ledsager eller nærmeste familie.

Forsikringen skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen.

Busrejseforsikring:

Klingenberg anbefaler at tegne en busrejseforsikring. Forsikringer dækker bl.a.:

Hjemtransport, sygeledsagelse (du bliver syg på rejsemålet, din ledsager kan blive hos dig), tilkaldelse (du har en nær slægtning i Danmark, der bliver pludselig, alvorlig syg, du rejser hjem på forsikringens regning).

Bagageansvar:

Deltageren er selv ansvarlig for, at bagage kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Eventuel medicin bør opbevares i håndbagagen.

Evt. erstatningskrav vedr. stjålet, forsvundet eller beskadiget bagage må rettes til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab.

Hoteller:

Indkvartering på andet hotel end opgivet kan i særlige tilfælde forekomme.

Pas/Visa:

Husk at medbringe gyldigt pas, bedes opbevaret i håndbagagen.

For danske statsborgere kræves der ikke visum til de rejselande, dette program omhandler.

Udenlandske statsborgere skal selv søge oplysning om visumregler hos det/de pågældende landes ambassader, som rejsen omhandler, også de lande der køres igennem.

Rejsedeltagerens ansvar:

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte mødested eller ikke har gyldigt pas, kan ikke påregne nogen form for godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne, som er gyldige for transportmidler, hoteller etc. samt optræde således, at medrejsende ikke generes.

Tilsidesættes disse regler, forbeholder Klingenberg sig ret til at udelukke rejsedel-tageren fra rejsen. Deltageren må da selv bekoste hjemrejsen og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.

Busstandard:

Alle vore rejser køres i moderne langtursbusser med toilet, aircondition, hvilesæder og fodstøtter (fodstøtter undtaget er pl. 1-4 og 25-26) Desuden er busserne udstyret med køleskab og kaffemaskine, så det er muligt at købe forfriskninger undervejs.

Ændringer i køreplanen:

Klingenberg forbeholder sig ret til at ændre på tiderne i køreplanen, af hensyn til den samlede planlægning for den enkelte rejse.

Ændringer af opsamlingstider meddeles telefonisk senest 2 dage før afrejse.

Rejsens indhold:

Forløbet af dagene og rækkefølgen af udflugter kan variere fra afgang til afgang.

Særligt ved Krydstogter:

På krydstogter er det skibets kaptajn og de lokale myndigheder der bestemmer vilkårene for afviklingen af rejsen.

Dette kan betyde ændringer vi ikke har indflydelse på. Rejserne er afhængige af vejret og vandstanden der i nogle tilfælde kan føre til ændrede rejseruter. Vi tager derfor det særlige forbehold, at angivne tidsplaner, udflugter mm.. kan blive ændret med kort varsel. Sejlads på floderne og overnatning på skibet kan i disse tilfælde helt eller delvist erstattes med hhv. buskørsel, samt overnatning på hotel. Sådanne ændringer kan derfor ikke anses som fejl eller mangler, og Klingenberg Busrejser kan derfor ikke drages til ansvar herfor.

Udflugter/ophold:

Alle Klingenbergs udflugter og ophold er inkluderet i prisen. Dog altid eksklusiv entréer, med mindre andet er anført.

Forsinkelser:

Forsinkelser, der skyldes bus- og chaufførforhold, er uden udgifter for kunden.

Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser p.g.a. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold el.lign. og der kan ikke kræves erstatning.

Klingenbergs aflysning af rejsen:

Klingenberg har ret til at aflyse af følgende årsager:

1) Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o. lign.

2) Såfremt Klingenberg ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, svarende til 25 personer pr. rejse. I dette tilfælde er Klingenberg forpligtet til at underrette rejsedeltageren senest 14 dage før afrejse.

Aflyses en rejse i henhold til punkt 1 og 2, udbetales det indbetalte beløb uden fradrag og derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.

Ved aflysning eller ændring af forestilling eller ændring af navngiven solist refunderer Klingenberg Busrejser samme beløb, som det pågældende koncerthus refunderer. Klingenberg Busrejser er ikke forpligtet til yderligere refusion af rejseprisen.

Reklamationer:

Eventuelle reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen, skal fremsættes straks på stedet til rejselederen, så eventuelle fejl eller mangler kan blive rettet.

Efterlysning af glemte ting:

Efterlysning modtages kun i kontorets åbningstid og må ske straks efter hjemkomst. Efterlysning senere end 7 dage efter hjemkomst kan ikke forventes behandlet.

Vi kan ikke påtage os at sende glemte ting.

Kun et påstigningssted i hver by:

Påstigning er mulig i en lang række byer.

I tilfælde, hvor der benyttes tilslutningsbus, gælder pladsreservationen ikke før omstigning til turistbussen.

Tilslutningsbussen kan være en minibus el. taxa.

Vagttelefon

Uden for kontorets åbningstid kan telefon 24 94 19 50 benyttes til vigtige opkald vedr. igangværende rejser eller rejser, der påbegyndes næste dag. Der kan ikke bestilles rejse på dette tlf.nr.

Kontoret er åbent alle hverdage (helligdage undtaget), man-fre kl. 09.00 -16.30

Teknisk arrangør:

Alle rejser i dette program, er arrangeret af:

Klingenberg Busrejser

Fulbyvej 4T - 4180 Sorø

telefon 58 52 32 00

info@klingenberg-rejser.dk

www.klingenberg-rejser.dk

Der tages forbehold for trykfejl og fejl i rejsens pris.

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2075

Søg rejse

rejsekalender

8/11Ølfest i SchwalenbergFra 2.995,-
26/11Julemarked RhinenFra 3.575,-
26/11Julemarked Münster og DortmundFra 2.950,-
28/11Julemarked BremenFra 3.175,-
28/11Julemarked Kiel, Lübeck og FlensburgFra 1.995,-