Skip to main content

Rejsebestemmelser

Bestilling og betaling:
Bestilling kan ske via online booking på www.klingenberg-rejser.dk, pr. telefon eller  e-mail: info@klingenberg-rejser.dk
Bestilling senere end 10 dage før afrejse skal foretages via kontakt til kontoret.
Depositum betales senest 10 hverdage efter bestilling.
Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden at have gennemlæst disse rejsebestemmelser.
Tilmeldingen er ikke bindende fra vores side før depositum er modtaget.

Depositum (almindelige busrejser) er 1000,- pr. pers.
Depositum (flodkrydstogter og flyrejser) er 2500,- pr. pers.

Restbetaling almindelige busrejser: Betales uopfordret og må være os i hænde senest 45 dage før afrejse.
Restbetaling flodkrydstoger og flyrejser: Betales uopfordret og må være os i hænde senest 61 dage før afrejse.

Tillæg og rabatter:
Tillæg for eneværelse vil fremgå under hvert rejsemål.
Halvt dobbeltværelse sælges kun i det omfang gæsten selv finder en at dele værelse med.
Ønskes ekstra sædeplads i bussen, afregnes kr. 250,- pr. rejsedag.

Ændring af rejsemål/afrejsedato for busrejser:
Indtil 61 dage før afrejse - gebyr kr. 200,- pr. person.
Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.
Se under punktet: Afbestillingsregler almindelige busrejser.

Ændringer af rejsemål/navne for flyrejser:
Ændring af rejsemål kan ske indtil 61 dage før afrejse mod et gebyr på 200,- pr. person. Indeholder rejsen en ikke refunderbar flybillet, vil det indbetalte beløb for denne, ikke kunne overføres til en anden rejse.
Navneændring af billetten kan som hovedregel ske indtil 10 dage før afrejse. Afhængig af det enkelte luftfartsselskabs vilkår, vil dette medføre et ændringsgebyr på mindst 50,-; i nogle tilfælde vil navneændring ikke være muligt.

Afbestillingsregler almindelige busrejser:
Ved afbestilling mere end 44 dage før afrejse er depositummet tabt.
Ved afbestilling mellem 44 og 31 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling fra 30 dage og indtil afrejse er hele rejsens pris tabt.
Afbestillingen er først gyldig, når du har modtaget en mundtlig eller skriftlig bekræftelse herpå.

Afbestillingsregler flodkrydstoger og flyrejser:
Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse er depositummet tabt..
Ved afbestilling mellem 60 og 31 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling fra 30 dage og indtil afrejse er hele rejsens pris tabt.
Afbestillingen er først gyldig, når du har modtaget en mundtlig eller skriftlig bekræftelse herpå.

Øvrige ændringer:
Af praktiske grunde kan ændring af påstigningssted ikke modtages senere end 8 hverdage før afrejse.
Ændring af påstigningssted, navneændringer samt øvrige småændringer pålægges et gebyr på kr. 50,-.
Der tilsendes et ændringsbevis.

Afbestillingsforsikring/ Rejseforsikring:
Husk at tjekke om du er dækket af din private forsikring. Vi tilråder alle gæster, at være dækket af såvel afbestillings- som rejseforsikring.

Bagageansvar:
Deltageren er selv ansvarlig for, at bagage kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Eventuel medicin bør opbevares i håndbagagen.
Evt. erstatningskrav vedr. stjålet, forsvundet eller beskadiget bagage må rettes til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab.

Hoteller:
Indkvartering på andet hotel end opgivet kan i særlige tilfælde forekomme.

Pas/Visa:
Medbring altid gyldigt pas ved rejser i/ophold i udlandet.
Passet bedes opbevaret i håndbagagen.
For danske statsborgere kræves der ikke visum til de rejselande, dette program omhandler.
Udenlandske statsborgere skal selv søge oplysning om visumregler hos det/de pågældende landes ambassader, som rejsen omhandler, også de lande der køres igennem.
Er indrejsepapirerne ikke i orden, kan man ikke forvente tilladelse til indrejse.
På flyrejser skal navne på rejsebeviset stemme overens med navnet i passet.

Rejsedeltagerens ansvar:
Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte mødested eller ikke har gyldigt pas, kan ikke forvente nogen form for godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtet til at re­spektere ordensbestemmelserne, som er gyldige for transportmidler, hoteller etc. samt optræde således, at medrejsende ikke generes.
Tilsidesættes disse regler, forbeholder Klingenberg sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen. Deltageren må da selv bekoste hjemrejsen og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.
Vi forventer at du er 100 % selvhjulpen. Har du behov for personlig assistance på rejsen, forventer vi, at du har en hjælper med.

Busstandard:
Alle vores rejser køres i moderne langtursbusser med toilet, aircondition, hvilesæder og fodstøtter (fodstøtter undtaget er pl. 1-4 og 25-26) Desuden er busserne udstyret med køleskab og kaffemaskine, så det er muligt at købe forfriskninger undervejs.
På mange af vores rejser med fly benytter vi lokale busfirmaer. Bussens indretning og standard kan variere og forekomme lavere end på vores øvrige busrejser.

Ændringer af flytider/lufthavne:
Ændringer af flytider/lufthavne kan forekomme og vil blive oplyst gæsten hurtigst muligt efter de er Klingenberg Rejser i hænde.

Ændringer i køreplanen:
Klingenberg forbeholder sig ret til at ændre på tiderne i køreplanen, af hensyn til den samlede planlægning for den enkelte rejse.
Ændringer af opsamlingstider meddeles telefonisk senest 2 dage før afrejse.

Rejsens indhold:
Forløbet af dagene og rækkefølgen af udflugter kan variere fra afgang til afgang.

Udflugter/ophold:
Alle Klingenbergs udflugter og ophold er inkluderet i prisen. Dog altid eksklusiv entréer, med mindre entréen er anført i ”inkluderet-afsnittet” ved hver rejse.

Særligt ved Krydstogter:
På krydstogter er det skibets kaptajn og de lokale myndigheder der bestemmer vilkårene for afviklingen af rejsen.
Dette kan betyde ændringer vi ikke har indflydelse på. Rejserne er afhængige af vejret og vandstanden der i nogle tilfælde kan føre til ændrede rejseruter. Vi tager derfor det særlige forbehold, at angivne tidsplaner, udflugter mm.. kan blive ændret med kort varsel. Sejlads på floderne og overnatning på skibet kan i disse tilfælde helt eller delvist erstattes med hhv. buskørsel, samt overnatning på hotel. Sådanne ændringer kan derfor ikke anses som fejl eller mangler, og Klingenberg Busrejser kan derfor ikke drages til ansvar herfor.

Forsinkelser:
Forsinkelser, der skyldes bus- og chaufførforhold, er uden udgifter for kunden.
Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser p.g.a. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold el.lign. og der kan ikke kræves erstatning.

Klingenbergs aflysning af rejsen:
Klingenberg har ret til at aflyse af følgende årsager:
1) Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o. lign.
2) Såfremt Klingenberg ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, svarende til 25 personer pr. rejse. I dette tilfælde er Klingenberg forpligtet til at underrette rejsedeltageren senest 14 dage før afrejse.
Aflyses en rejse i henhold til punkt 1 og 2, udbetales det indbetalte beløb uden fradrag og derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.
Ved aflysning eller ændring af forestilling eller af navngiven solist refunderer Klingenberg Busrejser det samme beløb, som den pågældende billetudbyder refunderer.

Reklamationer:
Eventuelle reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen, skal fremsættes straks på stedet til rejselederen, så eventuelle fejl eller mangler kan blive rettet.

Samtykke
Ved bestilling af rejse hos Klingenberg Rejser, gives der samtykke til, at Klingenberg Rejser må opbevare gæsternes personlige oplysninger, samt ved behov kontakte gæsten mundtligt og skriftligt. Oplysningerne videregives aldrig til uvedkommende tredjepart og samtykke kan til hver en tid trækkes tilbage ved henvendelse til Klingenberg Rejser.

Teknisk arrangør:
Alle rejser i dette program, er arrangeret af:

Klingenberg Rejser
Fulbyvej 4T - 4180 Sorø
telefon 58 52 32 00
info@klingenberg-rejser.dk
www.klingenberg-rejser.dk

Der tages forbehold for trykfejl og fejl i rejsens pris.

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2075

 

Søg rejse