Nordjylland nord for Limfjorden. Der er 578.839 indbyggere i Nordjylland. Mod vest er der en overlapning mellem Vestjylland og Nordjylland. Thy (med Hannæs) og Morsø er nordvestjyske og hører også med til Vestjylland. I midten er Møldrup geografisk en del af Himmerland, men kommer administrativt til at høre under den midtjyske Viborg Kommune. Mod øst er Mariager geografisk en del af Østjylland, hører nu administrativt til den nordjyske Mariagerfjord Kommune.

Bornholm er med Christiansø og Frederiksø Danmarks østligste øer. Bornholm kaldes også for klippeøen eller solskinsøen. Øen har et areal på 588,5 km² og der er 41.802 indbyggere. Grundfjeldet ligger nær jordoverfladen, hvorfor klippeforekomster er meget almindelige. Øen er en del af det gamle danske kerneland Skånelandene, og er den eneste, som stadig er dansk. Hele øen hører under Bornholms Regionskommune som igen hører under Region Hovedstaden. 

 


Pakkerejse

Hurtigsøgning